ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 5 ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 5 ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 6 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 7 ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 5 ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 6 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 7 ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบ
คลิกดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม