ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องขอทราบข้อมูลผลคะแนนการสอบแข่งขัน (PDF)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องขอทราบข้อมูลผลคะแนนการสอบแข่งขัน (DOC)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนพังห้องสอบ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม