ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฏร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนเเก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฏร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนเเก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและเลือนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและเลือนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฏร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนเเก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม